Het gehele assortiment van prostargoalkeeping.eu voldoet aan de hoogste normen van kwaliteit en betrouwbaarheid. Volgens de wet heeft u recht op een goed product. De wet bepaalt dat een product ‘gezond’ moet zijn. Dit betekent dat u het product gedurende een bepaalde periode op een normale manier moet kunnen gebruiken. prostargoalkeeping.eu hanteert hiervoor de wettelijke garantie termijn van 24 maanden. Deze garantie dekt fabricagefouten en kan niet worden ingeroepen in geval van normale slijtage. In het onwaarschijnlijke geval dat het artikel bij normaal gebruik gebreken vertoont binnen de garantieperiode, wordt het gratis gerepareerd. Dit kan een geval van vervanging of reparatie zijn naar keuze van prostargoalkeeping.eu en de fabrikant.

Prostargoalkeeping.eu doet er alles aan om u, de klant, op de juiste manier te helpen. Bijna alle producten worden door mensenhanden geassembleerd, wat betekent dat er in korte tijd problemen kunnen ontstaan.

Garantievoorwaarden

In geval van een ongegronde klacht zijn de gemaakte kosten voor rekening van de klant.
Indien een klacht gegrond is, beslist prostargoalkeeping.eu of het artikel (gedeeltelijk) wordt hersteld of (gedeeltelijk) wordt vervangen of (gedeeltelijk) wordt gecrediteerd.

Alle klachten kunnen worden gemeld op hello@prostargoalkeeping.eu. Wij vragen u de volgende instructies op te volgen om uw klacht zo snel mogelijk te laten oplossen:

  • de e-mail moet minimaal de naam/het ordernummer/ de uitleg van de klacht bevatten.
  • Stuur een (detail)foto van de klacht.

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om u verdere instructies te geven.

Klachten

Heeft u een klacht? Meld deze klacht bij hello@prostargoalkeeping.eu. Vermeld in uw klacht uw naam en ordernummer. Stuur, indien mogelijk en noodzakelijk, een foto van de klacht. Wij zullen uw klacht direct in behandeling nemen en binnen 24 uur (werkdagen) komen wij terug met een passend antwoord.

Bij geschillen kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr