1. Identiteit van de verkoper
 2. Toepasselijkheid
 3. Ons aanbod en uw bestelling
 4. Ruilen en terugsturen
 5. Prijzen
 6. Betaling
 7. Conformiteit en garantie
 8. Levering en uitvoering
 9. Overmacht
 10. Intellectueel eigendom
 11. Klachten en geschillen

Identiteit van de verkoper

PRO Team LTD
263, Triq IX-Xatt
Glashaus(Level 3)
Gzr 1020 Gzira (Malta)
BTW-nummer: MT 27725109
Inschrijvingsnummer: C 91049

Toepasselijkheid

 • Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als webwinkelier aan u als consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, producten of diensten verwerft of gebruikt die op de markt worden gebracht).
 • Wij leveren alleen in Europa. Als u in een ander land wilt laten leveren, kunt u dat altijd op verzoek doen.
  Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u minstens 18 jaar oud zijn. Ben je niet 18 jaar, dan vragen we je om je bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat er een bestelling is geplaatst door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 • Het plaatsen van een bestelling op de website is de expliciete aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die altijd beschikbaar zijn via de website.
 • Indien u online bestelt, bezorgen wij u ook de orderbevestiging of ten laatste bij de levering een exemplaar van deze algemene voorwaarden in een formaat dat u kan bewaren of afdrukken. Wij raden u ook aan dit altijd te doen.
 • Indien naast deze algemene voorwaarden aanvullende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt het bovenstaande ook voor deze bijzondere voorwaarden. Indien onze algemene voorwaarden in strijd zijn met deze bijzondere voorwaarden, kunt u als consument altijd een beroep doen op de voor u voordeligste tekst.

Ons aanbod en uw bestelling

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of aan bepaalde voorwaarden is gebonden, vermelden wij dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 • Wij beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat wij verkopen en hoe het bestelproces verloopt. De beschrijving is in ieder geval voldoende gedetailleerd om u een goede beoordeling te laten maken. Indien wij gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons duidelijk vergissen, zijn we niet verplicht om u te leveren.
 • Uw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra wij uw bestelling per e-mail bevestigen en zodra wij de goedkeuring van de kaart van uw kaart voor de betalingstransactie met credit- of debitcards hebben ontvangen. Wij aanvaarden Visa, Mastercard, Maestro, Bancontact, overschrijving, SoFort en Ideal. Indien de uitgever van uw kaart weigert akkoord te gaan met uw betaling aan ons, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 • Om een product te kopen, voegt u het product toe aan uw winkelmandje. Daarna voert u uw contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kiest u uw leveringswijze: versturen naar een bepaald adres of afhalen. In de laatste stap krijgt u een overzichtspagina, aanvaardt u onze algemene voorwaarden en bevestigt u uw betaling door op de bestelknop te drukken. Als u deze stappen hebt gevolgd, is uw aankoop definitief.

Ruilen & retourneren

Belangrijk: U kunt uw artikelen alleen omruilen / retourneren binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling. Bedrukte artikelen kunnen NIET geruild worden.

 • Geef duidelijk aan wat je wilt:
 • Ruilen voor een ander artikel en/of andere maat
 • Cadeaubon prostargoalkeeping.eu voor een volgende bestelling
 • Niet goed / tevreden = geld terug
 • Verpak de artikelen, indien mogelijk, met de originele verpakking.
 • Stop de artikelen in een doos.
 • Let op: de kosten voor de retourzending zijn voor u als klant
 • Prostar Goalkeeping krijgt je terug. Wij behandelen uw retourzending binnen 24 uur.
  a. U wilt een andere maat / ander artikel? Binnen 5 werkdagen, na ontvangst van uw retourzending en indien op voorraad, sturen wij het artikel naar u op. De kosten hiervoor zijn voor prostargoalkeeping.eu. Na verzending ontvangt u uw nieuwe artikelen binnen 5-8 werkdagen.
  b. U wilt een cadeaubon van prostargoalkeeping.eu? prostargoalkeeping.eu biedt u de bon aan bij uw volgende bestelling.
  c. U bent niet tevreden met het door u bestelde artikel en u wilt uw geld terug? Prostargoalkeeping.eu boekt u z.s.m. en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van uw retourzending krijgt u het bedrag terug.
  d. Uw artikel is kapot? Wij sturen u binnen 12 werkdagen een nieuw artikel toe, mits dit binnen de garantie valt.

Prijzen

 • Gedurende de periode dat wij ons aanbod vermelden, veranderen onze prijzen niet, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in de BTW-tarieven.
 • Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, belastingen en diensten. U zult nooit voor verrassingen komen te staan. Wij kunnen besluiten om de verzendkosten bovenop de aankoopprijs in rekening te brengen. In dat geval melden we dat altijd voordat u uw aankoop definitief plaatst.

Betalingen

 • Wij kunnen alleen betalingen accepteren via de betalingsmodules op onze website.
 • Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen, worden de transactiegegevens gecodeerd met een SSL-technologie. Om met een SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U kunt een veilige SSL-verbinding herkennen aan het slotje in de statusbalk van uw browser.

Garantie

Prostargoalkeeping.eu wil u als klant altijd op de juiste manier helpen. Heeft u een vraag over de garantie van een product? Kijk dan op onze garantiepagina of stuur een e-mail naar hello@prostargoalkeeping.eu met uw vraag en/of opmerking.

Deze garantie dekt fabricagefouten en kan niet worden ingeroepen in geval van normale slijtage.

Levering & uitvoering

 • Alle goederen en diensten worden geleverd op het adres dat u bij uw bestelling heeft opgegeven.
 • Wanneer een artikel op voorraad is, wordt het binnen 1 tot 4 werkdagen op uw leveringsadres aangeboden. Wanneer een artikel niet op voorraad is, wordt het binnen 2 tot 4 weken op uw afleveradres aangeboden. Wij informeren u over de levertijd in uw orderbevestiging.
 • Leveringen vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 18:00 uur.
 • Onze zendingen zijn altijd op eigen risico. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over goederen die verloren gaan in de post. Als u echter binnen 14 dagen na aankoop goederen naar ons terugstuurt omdat u ze liever niet houdt, bent u verantwoordelijk voor het transport. U dient u dit zo snel mogelijk en ten laatste binnen 14 dagen vanaf de leveringsdatum te melden en de artikelen binnen 14 dagen na de melding aan ons te retourneren. U kan hiervoor het onderstaande formulier gebruiken.

 • Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport beschadigd zijn, niet overeenkomen met de artikelen die op de afleveringsbon staan vermeld of niet overeenkomen met de door u bestelde artikelen, dient u dit volgens de wettelijke bepalingen binnen de 2 maanden te melden via hello@prostargoalkeeping.be of onze contact pagina

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade als gevolg van te late levering of niet-levering door de door het bedrijf aangewezen vervoerder. Onze aansprakelijkheid is in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen die aantoonbaar niet door de klant zijn ontvangen.

Overmacht

 • In geval van overmacht zijn wij niet verplicht onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij onze verplichtingen voor de duur van de overmacht opschorten of de overeenkomst definitief beëindigen.
 • Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder vallen onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, stroomstoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbindingen of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet tijdige levering door toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Intellectueel eigendom

 • Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten die ofwel bij ons ofwel bij onze leveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 • Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag u bijvoorbeeld geen tekeningen, foto’s, teksten, logo’s etc. kopiëren of reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Klachten

Heeft u een klacht? Meld deze klacht bij hello@prostargoalkeeping.eu. Vermeld in uw klacht uw naam en ordernummer. Stuur, indien mogelijk en noodzakelijk, een foto van de klacht. Wij zullen uw klacht direct in behandeling nemen en binnen 24 uur (werkdagen) komen wij terug met een passend antwoord.
Bij geschillen kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr